Dutch

Nederlands


de∙het

Counts

If you keep saying de you have about 75% chance to get it right.

de 73%
het 26%
de/het 1%

Top 'het' words

boek, huis, raam (frame, window), restaurant, T-shirt, appartement, formulier, land, probleem, bord, schrift, woord, antwoord, potlood, document, cadeau

Top 'de' words

tafel, afspraak, opdracht, stoel, brief, fiets, hond, stad, auto

Top 'de/het' words

Both articles are correct

haar, idee, rooster, figuur

de het
appel 🍎 appeal
bal dancing
bos bunch, bundle forest
golf wave sport
pad toad path
punt dot, peak point, mark
stof fabric, substance dust
voetbal game

Most confusing

het

recht, paar, teken, schaap, slot, fruit, been, dak, tennis, leger, feit, laken, ijzer, sap, schip, stuk, blad, graf, vak, wapen, wiel, zeil, zout, mes, lot, bad, spel, dorp

de

vierkant, regen